Meteory - zwiedzanie, dojazd i informacje praktyczne

15 sierpnia 2018

Greckie Meteory to malownicza formacja skalna. Metéoros w tłumaczeniu oznacza “zawieszony w powietrzu” lub “środek nieba”. Najwyższe skały mają ponad 500 m. Przybywali tu mnisi od XI wieku, by medytować i przebywać w ciszy. Wspinali się do wysoko położonych jaskiń. Dziś można wypatrzyć takie jaskinie, a niektórzy decydują się na nie wdrapać.

Pierwszy klasztor pojawił się tu w XIV wieku. Wielki Meteor zbudowano w latach 1356-1372. W kolejnych dekadach zaczęły powstawać następne. Korzystano tutaj ze spuszczanej drabiny lub liny. Pierwsze schody do Wielkiego Meteoru powstały w latach 20 ubiegłego wieku. Zwiększenie popularności Meteorów spowodowało większą dostępność świątyń. Dziś do klasztorów dojedziemy drogą i wejdziemy schodami.

Dlaczego mnisi tak żyli? Pod koniec XIV w. inwazje tureckie coraz bardziej im zagrażały. Takie tereny dawały bezpieczeństwo. Później nie ułatwiano dostępu do świątyń, ponieważ pielgrzym powinien się poświęcić, by dotrzeć do celu. Bywało, że liny pękały. Meteory zostały wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Meteory w kulturze masowej

Meteory szczyt popularności zdobyły w 1981 roku po premierze filmu Tylko dla twoich oczu. Biskup zezwolił filmowcom na kręcenie w klasztorze i okolicy bez konsultacji z mnichami. Mnisi nie byli zachwyceni i weszli w spór z władzą państwową o prawa do terenu. Pomimo że spór częściowo wygrali - wielu przeniosło się do Athos.

Od tego czasu nie kręcono tutaj filmów. W serialu “Gra o Tron” można zauważyć formacje skalne widoczne w odcinku, w którym Tyrion więziony był w celi w Orlim Gnieździe. To miejsce i dolina Arrynów wzorowane są na formacjach skalnych znajdujących się w Meteorach. Jest to jedynie komputerowa wizualizacja.

Meteory w Grecji

Klasztory

Podczas rozkwitu działały tu 24 klasztory. Teraz dostępnych dla zwiedzających jest 6. Pozostałe są w ruinie lub nie są zamieszkałe. W klasztorach kultywowano tradycje greckie i przechowywano skarby kultury. Część zbiorów jest wystawiona w salach i muzeach na terenie klasztorów. Wiele przeniesiono w trakcie II Wojny Światowej. Klasztory były z reguły męskie, chociaż działały tu także klasztory żeńskie.

W każdym klasztorze znajduje się kościół, czasem druga kaplica, pomieszczenie/wieża z liną do wciągania ludzi i towarów oraz pomieszczenia mieszkalne i inne. Nie wszystko jest dostępne dla turystów. Niektóre klasztory mają muzea. Zakazane jest wejście do zamkniętych pomieszczeń czy przeszkadzanie innym.

Klasztory dostępne dla zwiedzających:

 

  • Wielki Meteor, Megalo Meteoro
  • Klasztor Warłama, Moni Warlaam
  • Klasztor Świętej Trójcy, Moni Ajias Triados
  • Klasztor Rusanu, Moni Roussanou
  • Klasztor Świętego Stefana, Moni Ajiu Stefanu
  • Klasztor Świętego Mikołaja Odpoczywającego, Moni Ajiu Nikolau Anapafsa
  • Koszt biletu do klasztoru to 3,00€.


Wielki Meteor, Megalo Meteoro

Klasztor Wielki Meteor został założony w 1340 r. przez św. Atanazego, który według legendy został wniesiony na górę przez orła. W środku zobaczymy m.in. wieżę z wyciągiem, ossuarium czaszek, duże dwupoziomowe tarasy widokowe, muzeum folkloru, muzeum ze starymi zbiorami ksiąg oraz kuchnię klasztorną. Kaplica jest imponująca. Wejście do klasztoru wykuto w skale.